Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

English Home Polska Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich Serwisów.
W szczególności dba  o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

-          Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);

-          Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

-          Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.englishhome.pl(dalej „Serwis”), której Administratorem jest English Home Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa).

 

Informujemy, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, SalesManago, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności naszych Serwisów zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 

I. Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

 

English Home Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa)

 

II. Gromadzenie danych dotyczących Użytkownika

 

Zapytania http

 

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 

-         publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie;

-         nazwy stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

-         czasu nadejścia zapytania;

-         pierwszego wiersza żądania http;

-         kodu odpowiedzi http;

-         liczby wysłanych przez serwer danych;

-         adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) -
przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

-         informacji o przeglądarce Użytkownika;

-         informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

 

-         zarządzania Serwisem;

-         stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

-         badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisów oraz w celach statystycznych.

Informacje określone w pkt 1 w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Serwisu istnieje konieczność, wnioskowania, rejestracji czy logowania.

 

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 

 

Dane osobowe – zakres, cele, zasady udostępnienia, okres przetwarzania

 

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

 

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony
o podanie dotyczących go danych osobowych w zakresie formularza:

 

-         kontaktowego: adres email, nr telefonu, treść wiadomości;

-         subskrypcji Newsletter: adres-email;

-         rejestracji: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email;

Podanie danych wskazanych w formularzach jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają – stosowne informacje w tym zakresie zamieszczone są w odpowiednich Regulaminach.

 

W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub otrzymywania informacji handlowej zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.

 

Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 

-         umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu, realizacji zakupów, kontaktu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;

-         do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie odrębnej zgody;

-         tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących
w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie usprawiedliwiony interes..

Dane Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez  czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia przez Nas obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej upływie przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania zgody, tj. do czasu jej odwołania. 

 

Serwis nie dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania Użytkownika.

 

W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy dane osobowe sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższej jakości usług. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi dane we własnym imieniu – należą do nich firmy kurierskie czy pocztowe, banki oraz instytucje płatnicze.

 

Dane Użytkownika mogą być przekazane do przetwarzania w kraju trzecim (Turcji) na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską – gwarantujące odpowiedni stopień ich bezpieczeństwa.

 

 


 

III. Uprawnienia Użytkownika

 

Każdy Użytkownik ma prawo do: 

-         wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;

-         sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;

-         żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-         przeniesienia danych;

-         cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;

-         wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych –
w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania. Aby złożyć odpowiedni wniosek Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”.

 

IV. Wykorzystanie plików Cookies

 

Serwis zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 

-         ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;

-         późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu
z urządzeniem na którym zostały zapisane;

-         tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

-         dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 

-         „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

-         „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

-         „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

-         „wydajnościowe” –  umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

-         „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika;

-         „własne” – zamieszczane przez Serwis;

-         „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

 

Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z  Administratorem reklamodawców oraz Partnerów. W tym celu  Administrator może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

 

V. Kontakt

 

W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez  Administratora Użytkownik może kierować:

-         na adres:

 

English Home Polska Sp. z o.o.

ul. Chmielna 85/87

 00-805 Warszawa

+48 22 581 08 98

info@englishhome.pl

 

-         z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”;

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTERWyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych informujących o nowościach i promocjach…Wyślij