Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i wykorzystania plików Cookies w serwisach
English Home Polska Sp. z o.o.

English Home Polska Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich serwisów.
W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje o

Polityka Prywatności i wykorzystania plików Cookies w serwisach
English Home Polska Sp. z o.o.

English Home Polska Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich serwisów.
W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa i nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron serwisu.

Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu www.englishhome.pl i jednocześnie Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przy użyciu Serwisu jest English Home Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000507524, NIP 5272713656, REGON 147232200.

W celu ochrony danych serwisu English Home Polska Sp. z o.o. stosuje zasady ochrony danych wynikające w szczególności z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do Ustawy, w tym stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych w stosunku do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o jego Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

zapisywanie w urządzeniach końcowych, przy pomocy których Użytkownik korzysta z serwisu, plików cookies (tzw. „ciasteczka”),

gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Dane osobowe.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez jego Użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia, w tym: oznaczenie czasu oraz adres IP urządzenia końcowego.

Dane umieszczone w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika, którego dotyczą bądź na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane podane w formularzach mogą stanowić zbiór danych osobowych gromadzonych przez English Home Polska Sp. z o.o. dla których, zgodnie z Ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. English Home Polska Sp. z o.o. prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych (dostępny pod adresem: http://itls.pl/rejestr/english-home-polskalub bezpośrednio na stronach serwisu).

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania lub żądania ich usunięcia.

English Home Polska zgodnie z przepisami prawa powołała w swojej strukturze organizacyjnej Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – osobę pełniąca stały nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Każdy Użytkownik serwisu może skontaktować się z powołanym ABI i uzyskać stosowne informacje o procesie przetwarzania:

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Marcin Kaleta
m.kaleta@itls.pl

Informacja o plikach cookies.

Serwis www.englishhome.pl, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików cookies,.

Pliki cookies tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz swój unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia Operatorowi ulepszanie ich struktury oraz zawartości,

utrzymanie sesji zarejestrowanego Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać przypisanego do niego loginu oraz hasła

określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych mu indywidualnie materiałów w sieciach reklamowych,

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz ich optymalizacji w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są cztery zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” - pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym zalogowanego Użytkownika do czasu jego wylogowania się z Serwisu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania tj. używanej przeglądarki internetowej,

„stałe” - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

„niezbędne” – pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,

„wydajnościowe” pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu,

Oprogramowanie zastosowane do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika jednak Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie lub też w każdym momencie usunąć z pamięci urządzenie zgromadzone pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Należy zaznaczyć, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. W tym celu Operator może zachować informację
o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.

Logi serwera.

Informacje o niektórych aktywnościach Użytkowników w serwisie podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych przez ich dostawcę.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL (Uniform Resource Locator) – ujednolicony format adresowania zasobów. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce Użytkownika,

informacje o adresie IP urządzenia końcowego.

Dane wskazane w pkt 2 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony oraz są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

Dane gromadzone z użyciem serwisu podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach określonych przez prawo. W przypadku korzystania z serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z jego regulaminem Operator serwisu może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do określenia odpowiedzialności jego Użytkownika wynikającej z przepisów prawa w odpowiednim zakresie.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej (dane osobowe) są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby albo w granicach dopuszczalnych przez prawo.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Postanowienia końcowe

Operator dokłada najwyższej staranności, aby jakiekolwiek dane gromadzone z użyciem serwisu posiadały najwyższy stopień zabezpieczenia przed ich nieautoryzowanym udostępnieniem, modyfikacją bądź usunięciem.

Operator stale monitoruje stan zabezpieczeń serwisu i reaguje na wszelkie zagrożenia zewnętrzne. W przypadku zauważenia niepoprawnego funkcjonowania serwisu Użytkownik ma możliwość zgłoszenia tego stanu Operatorowi poprzez skorzystanie danych znajdujących się w zakładce „Kontakt” lub z powołanym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

dpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa i nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron serwisu.

Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu www.englishhome.pl i jednocześnie Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przy użyciu Serwisu jest English Home Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000507524, NIP 5272713656, REGON 147232200.

W celu ochrony danych serwisu English Home Polska Sp. z o.o. stosuje zasady ochrony danych wynikające w szczególności z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do Ustawy, w tym stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych w stosunku do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o jego Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

zapisywanie w urządzeniach końcowych, przy pomocy których Użytkownik korzysta z serwisu, plików cookies (tzw. „ciasteczka”),

gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Dane osobowe.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez jego Użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia, w tym: oznaczenie czasu oraz adres IP urządzenia końcowego.

Dane umieszczone w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika, którego dotyczą bądź na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane podane w formularzach mogą stanowić zbiór danych osobowych gromadzonych przez English Home Polska Sp. z o.o. dla których, zgodnie z Ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. English Home Polska Sp. z o.o. prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych (dostępny pod adresem: http://itls.pl/rejestr/english-home-polskalub bezpośrednio na stronach serwisu).

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania lub żądania ich usunięcia.

English Home Polska zgodnie z przepisami prawa powołała w swojej strukturze organizacyjnej Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – osobę pełniąca stały nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Każdy Użytkownik serwisu może skontaktować się z powołanym ABI i uzyskać stosowne informacje o procesie przetwarzania:

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Marcin Kaleta
m.kaleta@itls.pl

Informacja o plikach cookies.

Serwis www.englishhome.pl, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików cookies,.

Pliki cookies tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz swój unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia Operatorowi ulepszanie ich struktury oraz zawartości,

utrzymanie sesji zarejestrowanego Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać przypisanego do niego loginu oraz hasła

określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych mu indywidualnie materiałów w sieciach reklamowych,

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz ich optymalizacji w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są cztery zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” - pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym zalogowanego Użytkownika do czasu jego wylogowania się z Serwisu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania tj. używanej przeglądarki internetowej,

„stałe” - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

„niezbędne” – pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,

„wydajnościowe” pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu,

Oprogramowanie zastosowane do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika jednak Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie lub też w każdym momencie usunąć z pamięci urządzenie zgromadzone pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Należy zaznaczyć, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. W tym celu Operator może zachować informację
o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.

Logi serwera.

Informacje o niektórych aktywnościach Użytkowników w serwisie podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych przez ich dostawcę.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL (Uniform Resource Locator) – ujednolicony format adresowania zasobów. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce Użytkownika,

informacje o adresie IP urządzenia końcowego.

Dane wskazane w pkt 2 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony oraz są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

Dane gromadzone z użyciem serwisu podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach określonych przez prawo. W przypadku korzystania z serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z jego regulaminem Operator serwisu może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do określenia odpowiedzialności jego Użytkownika wynikającej z przepisów prawa w odpowiednim zakresie.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej (dane osobowe) są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby albo w granicach dopuszczalnych przez prawo.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Postanowienia końcowe

Operator dokłada najwyższej staranności, aby jakiekolwiek dane gromadzone z użyciem serwisu posiadały najwyższy stopień zabezpieczenia przed ich nieautoryzowanym udostępnieniem, modyfikacją bądź usunięciem.

Operator stale monitoruje stan zabezpieczeń serwisu i reaguje na wszelkie zagrożenia zewnętrzne. W przypadku zauważenia niepoprawnego funkcjonowania serwisu Użytkownik ma możliwość zgłoszenia tego stanu Operatorowi poprzez skorzystanie danych znajdujących się w zakładce „Kontakt” lub z powołanym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

Shopping from another country?
Choose your language
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTERWyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych informujących o nowościach i promocjach…Wyślij